Material


Material som förekommer i företagets plastreparationer:

Det som man i dagligt tal menar när man säger plast, i samband med båtar och bilkarosser, är glasfiberarmerad polyester. Andra plastlaminat förekommer och repareras då med det materialet, så att ursprunglig hållfasthet, isolering och utseende bibehålls -eller förbättras. Den plast som här nämns är alla härdplaster, m.a.o. de fås att stelna med hjälp av c:a 2% härdare.

 

Plast:

Ortoftalsyrapolyester, den vanligaste polyestern som används till de flesta båtar och lastbilsskåp.

Isoftalsyrapolyester används när en högre draghållfasthet och brottöjning är önskvärt. ”Isopolyestern” är lite dyrare men kan i vissa fall vara ett bättre alternativ i en hårt belastad konstruktion.

Vinylester är en plast som har hög kemikalie-resistens och något högre hållfasthet. (Ett fabrikat är DERAKANE)

Epoxi är kemikalieresistent, har nästan ingen vattenabsorbtion, bra värmebeständighet, hög mekanisk hållfasthet och god vidhäftning. Vissa epoximaterial för laminering är lösningsmedelsfria vilket ger miljömässiga fördelar. Epoxi går att modifiera till många ändamål.

 

Armeringsmaterial:

Glasfibermatta (huggen) är den vanligaste armeringen och då med tjockleken 300-600 g/m2.Finns som emulsionsbunden och pulverbunden.

Rowing- grova långa glasfibertrådar, som en väv- läggs vanligen i hop med glasfibermatta. Tjocklekar mellan 300 – 600 g/m2.

Aramidfiber -Kevlar- vanligtvis en väv, vikt c:a 150 g/m2, med mycket hög hållfasthet, cirka 3 gånger glasfiberns.

Kolfiber- har en extremt hög hållfasthet nästan -4,5 gånger glasfiberns, men är också relativt dyrt.

 

Kombination epoxi – kolfiber s.k Prepreg:

Det som numera används vid tillverkning av tekniskt krävande konstruktioner såsom flygplan, specialbåtar och många andra hitech-konstruktioner med krav på låg vikt och hög hållfasthet är s.k prepreg. Prepreg är kolfiberduk som är förimpregnerad med epoxi redan på fabriken.

Epoxin är sådan att den inte rinner men den härdar och blir fast form när den värms upp i c:a 100 grader. I rumstemperatur är den lite klibbig och ”åldras” så att den blir hård med tiden och måste därför förvaras i frysbox. Vid tillverkning läggs prepregen i form och täcks med plastfilm för att kunna vacuumsugas ur all luft i laminatet samtidigt som det värms upp i ugn.

 

Gelcoat och Topcoat

är en pigmenterad ortoftalsyrapolyester som ger den färdiga plastprodukten en skyddande och dekorativ yta (färg). Vid tillverkning i form, läggs gelcoat som första lager. Skillnaden mellan gelcoat och topcoat är att topcoat innehåller 4% vaxlösning.

Gulningstendenser i gelcoat?

Gelcoat är av erfarenhet en plastprodukt som ur många synvinklar kan betraktas som en armerad plast-produkts (AP) viktigaste del. Gelcoaten skall skydda det bakomliggande laminatet mot angrepp från yttre faktorer, den skall också ge den färdiga produkten sitt utseende. I de flesta fall är ju gelcoaten den enda del som syns av en färdig AP-detalj. Ett fenomen som kan uppstå är tendenser till gula skiftningar i gelcoaten. Dessa gulningar blir synliga då gelcoaten har exponerats i starkt solljus. Gulningarna framkommer tydligast på ljusa färger, oftast i form av fläckar. Uthärdad gelcoat kan innehålla rester av fri styren och en ökad mängd fri styren har visat sig ge en ökad gulningstendens.

Vid slipning visar det sig att gulningfenomenet är begränsad till yttersta skiktet i gelcoaten . Normal färg erhålles vid slipning, rubbning och polering, men kommer ibland tillbaka efter en tid i starkt solljus.

Läs mer om problem vid reparation av gelcoat på mörkfärgade båtar här…

 

Distansmaterial

För att höja böjhållfastheten hos ett laminat och även som isolering används följande material i exempelvis båtskrov, båtdäck och isolerskivor.

Styvt polyrytanskum – densitet 30 – 120 kg/m3. Hela skivor eller block, används mest som isolermaterial. Exempel på fabriksnamn: Bonocell och Inotan.

Vinylcellplast -med helt slutna celler, densitet 25 – 150 kg/m3. Hela skivor eller rutskurna skivor. Används i båtskrov och däck. Exempel på fabriksnamn: Divinycell och Termanto.

Balsaträ – ändklossar( c:a 40 x 40 mm) limmade på en tunn glasfiberväv. Används i båtskrov och båtdäck. Tjocklek 10 – 25 mm.

Skummad seghård PVC -AIREX – slutna celler, hela skivor, 20mm, c:a 80 kg/m3, används ofta till s.k. one – off /båtbyggen.