Historik

Företaget grundades 1976 av Arne Olsén och Ingemar Boding. Företagets huvudsakliga verksamhet var då att färdigställa vissa Comfortbåtar och att i viss mån reparera allehanda båtar. Detta krävde då att företaget hade en väl fungerande transportapparat i form av lastbilar och trailers.

Arne Olsén startade sin båtbyggarkarriär som 18-åring 1965 hos Harry Hallberg på Orust. Här byggde man då P-28, Misil och Mistral. Detta varv blev senare Hallberg-Rassy. Efter avslutade studier på maskinteknisk och matematisk linje kom Arne Olsén i kontakt med kända tongivande personer i branchen såsom Rutger Genberg, Ingemar Boding, Peter Norlin m.fl. Följden blev mycket servicearbeten, byggnationer, ändringar och reparationer i Stockholmsområdet.

Eftersom det nystartade företaget hade lastbilar och trailers passade det bättre att bygga en verkstadslokal med bra vägförbindelse, än att ligga vid vattnet. Den första verkstaden byggdes på Kilowattvägen i Handen/ Haninge. Lokalen blev efter en tid för trång och 1991 byggdes en ny större verkstadslokal på Rörvägen 58 i Jordbro/ Haninge där det ligger idag, men tomten har utökats ytterligare. Sen en längre tid tillbaka (1982) har företaget även en egen brygga med tillgänglighet för upptagning och sjösättning i Karlslunds Marina, Dalarö.

Idag är företagets huvudsakliga uppgift att reparera båtar åt försäkringbolagen, där man då tar totalentreprenaden; från bärgning till färdig leverans. Det har även utvecklats en relativt stor verksamhet på lastbilsbilssidan, vad gäller plastskåpsreparationer och annat.

Eftersom reparationsuppdragen är så varierande utvecklar företaget nya reparationsmetoder hela tiden vad gäller hållfasthet, utseende, livslängd och materialval.